Αποτριχωση

Χέρια 
Πόδια 
Ακροδάχτυλα 
Άνω χείλος 
Παρειές